WEBINAR.png

Tilpassning eller utklassning! Hvordan kan du øke verdien på din SME´s virksomhet igjennom å være en responsiv bedrift mot dagens forandringer? Finn ut i vårt webinar on demand!

video.png

I dette webinaret vil Co-Founder & CEO i INNEOX, Michael Engström, snakke om hvordan endring og satsing på innovasjon er avgjørende for en vellykket bedrift i dag. Lær om tankesett og hvordan man tenker i forhold til planlegging og gjennomføring av endringer!

Vi vil diskutere spørsmål som:

  • Grunnlaget for å være et endringsvillig selskap
  • Hvordan du som leder får gjennomført endring på best mulig måte
  • Tankesett for gjennomføring av suksessrike endringsstrategier
  • Verktøyene som gjør endringsprosessen enklere, kortere og mer effektiv
  • Gode reelle eksempler på vellykket endringsledelse

    david holm.pngmcihael engström.pnglogo_inneox.png

    Michael vil dele Case Studies og suksesshistorier for å vise hvordan toppledelsen tok eierskap i og drev frem endringer. I den andre delen av webinaret vil David Holm som er CloudEvangelist hos Inventum Analytics, konkretisere og gi eksempler på selskaper som overvant skepsisen til og tok utfordringen i å satse på skybaserte løsninger, samt å implementere big data. 


Se webinar ved å fylle ut skjemaet